30/10/2020

Quy định về lưu trữ hóa đơn điện tử theo Luật Kế toán như thế nào?

Khả năng lưu trữ và bảo quản dưới dạng dữ liệu điện tử của hóa đơn điện tử là một trong những ưu điểm vượt trội […]
30/10/2020

Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn điện tử bán hàng, cung ứng dịch vụ

Hóa đơn điện tử hiện nay đang được các doanh nghiệp đón nhận, sử dụng thay thế cho hóa đơn giấy bởi những hiệu quả mà […]
23/10/2020

[Cập nhật 2020] Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn điện tử chính thức

Do sai sót về ký hiệu, mã hàng hóa hoặc một số vấn đề liên quan mà trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử […]
23/10/2020

SMS BRANDNAME  QUẢNG CÁO (AMS)

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ – Dịch vụ tin nhắn Smsbrandndame quảng cáo – AMS: là dịch vụ cung cấp cho các cơ quan/tổ chức/doanh nghiệp có nhu […]